Makietowanie w UX: Wprowadzenie do pojęć Low-Fi i High-Fi w SXO


Makietowanie w UX: Wprowadzenie do pojęć Low-Fi i High-Fi w SXO

Jako twórcy użytkowych interfejsów, projektowanie doświadczeń użytkownika (UX) jest nieodzownym elementem naszej pracy. Jednym z kluczowych narzędzi, które pomaga nam w tworzeniu intuicyjnych, przyjaznych dla użytkownika stron internetowych i aplikacji jest makietowanie. W tym artykule przyjrzymy się dwóm pojęciom: Low-Fi i High-Fi w kontekście SXO.

Czym jest Low-Fi?

Low-Fi (od ang. “low fidelity”) to technika tworzenia prototypów na wczesnym etapie procesu projektowania. Makietowanie Low-Fi jest charakterystyczne ze względu na swoją prostotę i skupienie na funkcjonalności. Celem tej techniki jest przede wszystkim przedstawienie ogólnego układu strony i jej struktury, unikając skomplikowanych grafik czy zaawansowanych animacji.

W praktyce, makietowanie Low-Fi często obejmuje ręcznie rysowane szkice, prototypy papierowe lub korzystanie z prostych programów do prototypowania. Zazwyczaj skupiamy się na elementach takich jak układ strony, nawigacja, rozmiary i rozmieszczenie elementów, aby zweryfikować, czy nasz projekt spełnia oczekiwania użytkowników.

Dlaczego warto używać Low-Fi?

Makietowanie Low-Fi ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to szybki sposób na weryfikację pomysłów projektowych przed przejściem do bardziej zaawansowanych faz. Pozwala nam również na szybkie testowanie różnych rozwiązań i iterację naszego projektu, dostosowując go do potrzeb i preferencji użytkowników. Ponadto, prototypowanie w technice Low-Fi jest kosztoszczędne, ponieważ nie wymaga dużych nakładów finansowych ani specjalistycznego oprogramowania.

Przechodząc do High-Fi

Makietowanie High-Fi (od ang. “high fidelity”) to kolejny etap w procesie projektowym. W tym przypadku, skupiamy się na tworzeniu prototypów wizualnie zbliżonych do finalnych produktów. Celem tego podejścia jest dokładne oddanie wyglądu i funkcjonalności, które zostaną wprowadzone w docelowej stronie internetowej lub aplikacji.

Makietowanie High-Fi wykorzystuje zaawansowane oprogramowanie do projektowania interfejsów, które umożliwia dodawanie grafik, animacji, a nawet interakcji między poszczególnymi elementami. Możemy również testować bardziej skomplikowane funkcje i interakcje, takie jak animacje przejść czy responsywność na różne rozmiary ekranów.

Kiedy używać High-Fi?

Makietowanie High-Fi jest szczególnie przydatne w późniejszych fazach projektu, kiedy mamy już pewność co do ogólnego układu strony i funkcjonalności. Ten rodzaj prototypowania pozwala nam skupić się na estetyce i szczegółach, które wpłyną na doświadczenie użytkownika. Makietowanie High-Fi jest również przydatne w przypadkach, gdy potrzebujemy przekonać klienta lub zespół do przyjęcia konkretnej koncepcji projektowej.

Podsumowanie

Makietowanie jest niezwykle istotnym narzędziem w procesie projektowania UX. Zarówno technika Low-Fi, jak i High-Fi mają swoje miejsce i wartości w tworzeniu użytkowych interfejsów. Makietowanie Low-Fi pozwala na szybkie testowanie i iterację pomysłów, podczas gdy Makietowanie High-Fi skupia się na estetyce i szczegółach. Aby osiągnąć optymalne rezultaty, ważne jest umiejętne wykorzystanie obu tych podejść w procesie tworzenia stron internetowych i aplikacji.

Popularne posty