„Ludzie nie są najważniejszym zasobem w organizacji… To WŁAŚCIWI ludzie, są najważniejszym zasobem organizacji” – Jim Collins

Zaufanie jest czymś, czego potrzebujemy na poziomie biologicznym. Jest fundamentem wartościowych relacji w zespole. Każdy z jego członków potrzebuje pewnej dozy pewności, że ludzie są w rzeczywistości tacy, jak deklarują, że są – na poziomie wartości i kompetencji oraz że zrobią to, do czego się zobowiązują.

Chociaż to słowo nie jest w pełni adekwatne, to uważam, że nie mamy wyboru i „musimy zaufać” innym. Jeżeli tego nie zrobimy, to wszystko będziemy musieli robić sami oraz nie będziemy gotowi na budowanie relacji biznesowych
i biznes na tym straci.

W badaniach przeprowadzonych przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. Jana Fazlagicia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wynika, że 47,1 proc. przedsiębiorców deklaruje, że część transakcji nie dochodzi do skutku, ponieważ nie ma zaufania do potencjalnych kontrahentów. 27,1 proc. idzie o krok dalej i w ogóle zamyka się na współpracę tylko ze sprawdzonymi klientami. Z kolei 35,2 proc. twierdzi, że wiele ich transakcji nie dochodzi do skutku, ponieważ są traktowani przez innych jako niesprawdzeni, czy nierozpoznawalni. Zespół badawczy oszacował, odnosząc te wskaźniki do wszystkich działających w Polsce firm, że wartość niezawartych transakcji waha się od 145 do 215 mld zł.

3 skuteczne metody budowania zaufania

Wdrożenie poniższych 3 strategii może w znaczący sposób podnieść skuteczność budowania i rozwijania zaufania w organizacji. Nie są skomplikowane, ale życie pokazuje, że drobne niuanse mogą być bardzo istotne.

1. Dotrzymuj słowa i bądź konsekwentny w tym co obiecujesz.

Cały sens budowania zaufania polega na tym, aby ludzie Ci uwierzyli, że „co deklarujesz to realizujesz”. Jeżeli ktoś zleca Ci zadanie, powinien mieć poczucie, że nie musi go pilnować, może o tym temacie wręcz zapomnieć, do momentu, kiedy nie wrócisz z informacją, że zadanie zostało wykonane. Zdarzą się sytuacje, kiedy będziesz żałować, że się do czegoś zobowiązałeś. To są właśnie takie momenty, w których ważne jest, aby mimo wszystko wywiązać się z zobowiązania i pamiętać, aby być bardziej ostrożnym w deklaracjach. Zdarzą się również sytuacje, kiedy nie będziesz mógł się wywiązać z obietnic. Wtedy kluczowe jest to, aby informować o tym innych, jak najszybciej
i szukać alternatywnych sposobów wykonania zadania.

Istotne
Dodatkowa korzyść polega na tym, że kiedy dotrzymujemy słowa, pokazujemy jakie mamy oczekiwania w stosunku do innych. Budowanie zaufania to proces wzajemny.

2. Komunikuj się w sposób jednoznaczny

Głównym powodem nieporozumień jest zła komunikacja oraz brak logiki i jednoznaczności, która często wynika z braku kompetencji w danym zakresie. Tak, komunikacji trzeba się uczyć, rozumieć ją oraz świadomie używać aparatu pojęciowego, jeżeli chcemy być odebrani jako osoby godne zaufania. Jak wspomniałem wyżej, nie zawsze możemy dotrzymać swoich zobowiązań. Jeżeli dodatkowo nie powiemy o nich odpowiednio wcześnie albo przekażemy informacje w niewłaściwy sposób, sprawy zaczynają się komplikować. Kolejny element to bycie jednoznacznym i dbać o jasność przekazu w zakresie tego, co deklarujemy. Nigdy nie kończ konwersacji bez zweryfikowania, czy wszyscy mają jasność co do wzajemnych ustaleń. Jasna i logiczna komunikacja jest podstawą zaufania. Jeżeli myślisz, że chcesz być w tym lepszy, zajrzyj do literatury, która ma dzisiaj dużo do zaoferowania.

Istotne
Wiadomość którą przekazujesz innym, nie zawsze jest tym samym, co odbierają inni. Wysokie kompetencje w komunikacji powodują, że mniej jest różnic, a więcej pewności co do wzajemnego zrozumienia.

3. Czas

Budowanie zaufania zabiera czas i wymaga codziennej aktywności. Nie oczekuj zbyt dużo i zbyt szybko. Skoncentruj się na małych krokach i na małych zadaniach. Kiedy zaufanie zacznie wzrastać, będziesz czuł się bardziej komfortowo, przyjmując na siebie kolejne zadania i delegując większe zobowiązania.

Istotne
Pomimo tego, że spektakularne osiągnięcia są tymi, o których słyszy cała firma czy rynek, zazwyczaj to te małe kroki, są inwestycją, która w perspektywie długofalowej przynosi największe korzyści.

Podsumowanie

Powyższe działania mogą wydawać się relatywnie łatwe, jednak ich wdrożenie bywa bardzo uciążliwe dla wielu osób. Jeżeli w przeszłości, ktoś zawiódł Twoje zaufanie, nauczenie się ufać ponownie może zabrać sporo czasu. Jednak nie warto się poddawać. Na tym świecie żyje wielu ludzi, których można obdarzać zaufaniem, a oni są gotowi to odwzajemniać.

Powrót