REGULAMIN

  • Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na stronie www.sebastiankotow.com/sklep oraz uiszczenie opłaty przed rozpoczęciem warsztatów.
  • Bezkosztowa rezygnacja z udziału w warsztacie możliwa jest najpóźniej na 21 dni przed terminem. Po tym terminie możliwy jest udział w warsztacie innej wskazanej osoby pod warunkiem poinformowania organizatora lub obecność na kolejnych warsztatach.
  • Nieobecność na szkoleniu nie jest podstawą do zwrotu opłaty za szkolenie.
  • Institute of Behavioral Design & Sebastian Kotów oraz Langas Group zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania szkolenia.
  • Podczas warsztatu wykłady prowadzącego oraz zaproszonych prelegentów są  nagrywane, bez wykorzystania wizerunku uczestników.
  • Uprzejmie informujemy, że podczas spotkania są robione zdjęcia. Decyzja o udziale w warsztacie oznacza wyrażenie zgody na publikację wizerunku na nich zawartych. Zakup biletu jest równoważny z akceptacją warunków uczestnictwa w szkoleniu.

Zainteresowany?